1
Emerald to szko?a znajduj?ca si? w Krakowie, a tak?e Wieliczce. Funkcjonujemy ju? od o?miu lat. Nasz? domen? s? kursy dla dzieci oraz m?odzie?y. Uczymy j?zyka angielskiego, niemieckiego b?d? hiszpa?skiego. Oferujemy wiele poziom?w zaawansowania lekcji ? w zale?no?ci od umiej?tno?ci kursanta. Zagwarantujemy dwie godziny kursu tygodniowo, testy, konkursy, dodatkowe materia?y naukowe, a nawet nagrody za..

Comments

Who Upvoted this Story

Social Bookmark Judi Bola

Almalafpress Situs Sosbok Agen Judi Bola Online Terpercaya

Latest Comments